Reguli de transport de călători

Capitolul 1. Definiții

“Agent autorizat” persoana sau compania autorizată prin lege să reprezinte serviciile companiei în procesul de vânzare, în baza unui contract cu operatorul.

“Bagaj” bunurile și articole personale transportate de pasageri în timpul zborului, fiind transportate ca bagaj de mână sau bagaj de cală.

“Bagajul de cală” sau “Bagajul de mână” este bagajul luat în primire de către compania aeriană cu anexarea unei etichete de identificare a bagajului.

“Bagaj de mână” înseamnă orice bagaj, altul decât bagajul de cală, care este transportat de pasager pe toată durata călătoriei.

“Baza tarifului” reprezintă nivelul tarifelor în momentul căutării în sistemul de rezervări al Bees Airlines.

“Bees Airlines” - compania/denumirea transportatorului aerian deținător de licență cu sediul la Șoseaua București-Ploiești 172-176S, București, România, VAT 34168549, denumită în continuare Transportatorul aerian/Compania aeriană/ Bees Airlines.

“Bilet” sau “Bilet Electronic” înseamnă itinerariul emis de Bees Airlines sau emis în numele Bees Airlines, pe care este menționat numele pasagerului, ruta pe care va călători, data și ora zborului, precum și alte detalii relevante pentru călătorie.

“Call Center” este un centru de asistență pentru rezervări și informații, care poate fi contactat la numerele de telefon indicate pe site-ul oficial al companiei.

“Charter” reprezintă un acord între transportatorul aerian, pe de o parte, și operatorul de turism/altă companie care închiriază aeronava, pe de altă parte.

“Check-in” reprezintă o procedură de verificarea documentelor de călătorie, etichetarea bagajului înregistrat și emiterea tichetului de îmbarcare la locul și în timpul stabilit.

“Check-in online” reprezintă procedura de verificare a documentelor de călătorie, realizată prin intermediul site-ului oficial al Companiei Aeriene.

“Code-share” reprezintă un acord de marketing în baza căruia o companie aeriană își plasează codul de identificare pe un zbor operat de o altă companie aeriană cu posibilitatea comercializării biletelor pentru acest zbor specificat.

“Condițiile contractului” reprezintă condițiile acceptate la momentul creării rezervării, care includ o trimitere la unele din Condiţiile Generale de Transport ale companiei aeriene.

“Conexiunile” reprezintă legătura între 2 (doi) sau mai mulți segmente de zbor, operate într-o singură direcție, rezervate de către pasager într-un singur bilet de călătorie.

“Convenție” reprezintă oricare dintre instrumentele de mai jos:

 • Convenţia de la Varşovia (1929);

 • Convenția de la Guadalajara (1961);

 • Convenția de la Montreal (1999);

 • Convenția de la Tokyo (1963);

 • Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004;

 • Comunicarea Comisiei privind interpretarea Regulamentului(CE) No. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilirea unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor, precum și Regulamentului(CE) No. 2027/1997 al Consiliului privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente care au fost modificate după adoptarea Regulamentului (CE) No. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2016/C 214/04);

 • Regulamentul (CE) No. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005;

 • Regulamentul (CE) No. 2027/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 09 octombrie 1997;

 • Regulamentul (CE) No. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.

Referințele la Regulamentele Internaționale, Regulamentele Europene și Regulamentele Naționale sunt considerate că includ orice schimbare, amendament, corectare și actualizare a acestora.

“Cupon Electronic” este o parte din biletul emis de Bees Airlines sau în numele Bees Airlines, în care este menționat segmentul de zbor pe care pasagerul dorește să-l utilizeze și care trebuie să fie în posesia pasagerului.

„Date cu caracter personal” reprezintă orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă (o persoană care poate fi ușor identificată direct sau indirect, prin nume, număr de identificare, locație, identificare online sau prin unul sau mai mulți factori specifici, cum ar fi identitatea sa fizică, psihologică, genetică, mentală, culturală sau socială). Bees Airlines colectează date personale prin intermediul site-ului său oficial, dar și prin intermediul agenților autorizați sau prin alte servicii ale Bees Airlines. Bees Airlines poate colecta aceleași date personale prin orice interacțiune cu clienții săi sau cu orice alte entități interesate de serviciile Bees Airlines, precum telefon, internet sau e-mail.

“Dauna” reprezintă prejudiciul cauzat de vătămarea fizică sau decesul unui pasager, pierderea, deteriorarea sau furtul bagajului de cală, lipsa de conținut sau orice altă pierdere care rezultă sau este legată de transportul aerian sau de celelalte servicii secundare.

“Daune produse de pasager” reprezintă prejudiciul cauzat de pasager transportatorului aerian.

“DEPA” este o persoană care a primit un ordin de îndepărtare și care este însoțită de o escortă specială a autorităților din acel stat.

“DEPU” este o persoană care a primit un ordin de îndepărtare dar nu este însoțită de o escortă specială a autorităților din acel stat.

“DST / SDR” sau „Drepturi speciale de tragere” înseamnă drepturile speciale de tragere fiind considerate o monedă virtuală a Fondului Monetar Mondial. Valoarea DST se bazează pe un coș format din cinci monede internaționale: dolarul american, euro, renminbi chinezesc, yenii japonezi și lira sterlină.

“Eticheta de Identificare a Bagajului” sau “Tag” reprezintă un document emis de persoana autorizată de transportatorul aerian doar pentru identificarea bagajelor de cală, care constă din 2 (două) părți (una este anexată bagajului, alta detașabilă este înmânată pasagerului), care conține informații cum ar fi:

 • numele pasagerului,

 • data zborului,

 • zborul,

 • numărul bagajelor înregistrate,

 • greutatea bagajului.

„Etichetă/etichetă de răspundere limitată” reprezintă eticheta de identificare a bagajelor, care este atașată bagajelor fragile, grele, ambalate incorect, înregistrate cu întârziere sau cu depășire de greutate, care vor fi acceptate și transportate doar în cazul în care acestea sunt etichetate cu "răspundere limitată". Bees Airlines nu este responsabilă pentru acestea.

„EURO” reprezintă moneda convenită de Comisia Europeană conform articolelor 118 și 123, inclusă în Acordul de înființare a Comunității Europene. Acesta este moneda oficială a Zonei Euro.

„Excedent de bagaj” înseamnă bagajul care depășește limita maximă indicată pe biletul de călătorie.

“Forța Majoră” reprezintă circumstanțe neobișnuite și imprevizibile, în afara controlului pasagerului și al companiei aeriene, ale căror consecințe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi aplicat toate măsurile de precauție.

“Grup” reprezintă minim 10 (zece) pasageri care călătoresc împreună pe aceeași rută și aceeași dată, în baza unui acord cu compania aeriană.

“Infant” este pasagerul cu vârsta cuprinsă între 0 și 24 de luni la data călătoriei, atât la plecare, cât și la întoarcere. Un infant nu primește un loc separat și trebuie să fie întotdeauna însoțit de un adult. Un adult poate însoți doar un singur infant.

“Itinerar” reprezintă o notificare a serviciilor de transport aerian, emisă pentru pasager în baza unui proces de rezervare, care conține numele și detaliile zborului (aeroportul de plecare, aeroportul de sosire), ora de plecare, ora de sosire, numărul locului (în cazul în care acesta este rezervat), precum și referințe la Termenii și Condițiile Generale de TransporT.

KON reprezintă codul de identificare al companiei aeriene Bees Airlines.

“Membru al echipajului” este un reprezentant Bees Airlines împuternicit să execute sarcini la bord, conform procedurilor aeronautice.

“Minor neînsoțit” reprezintă un tip de pasager cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani, la data călătoriei, care călătorește fără însoțirea unui adult. Pentru cetățenii români, limita maximă de vârstă pentru minorii neînsoțiți este de 18 ani.

“Numărul rezervării/ PNR – Passenger Name Record” - reprezintă un cod unic, definit ca un cod alfanumeric din 6(șase) caractere, furnizat către pasager sau agent autorizat odată ce procesul de rezervare a fost finalizat cu succes. PNR-ul este valabil doar pentru identificarea unei rezervări în sistemul de rezervare pentru zborul rezervat. PNR-ul conține informații necesare despre călătoria pasagerului (data călătoriei, itinerarul), precum și informații personale (datele de contact ale pasagerului). Informațiile incluse în PNR pot fi utilizate în conformitate cu legislația.

“Obiecte Interzise” sunt arme, explozivi și alte provizii, articole sau mărfuri periculoase, precum orice alte obiecte interzise considerate de compania aeriană.

“Pasager” înseamnă o persoană care deține un document de călătorie valid, călătorește cu acordul transportatorului și deține un loc la bordul aeronavei, cu excepția membrilor echipajului de zbor.

„Persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană care se confruntă cu dificultăți, precum un handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar) sau cu cauze de handicap emoțional, cognitiv sau altele, indiferent de vârstă, care necesită o atenție adecvată și adaptarea serviciilor generale disponibile la nevoile sale.

“PIR” este un Raport de Neregularitatea Proprietății și reprezintă notificarea privind întârzierea și deteriorarea bagajelor înregistrate la Biroul pentru Bagaje Lost&Found al Bees Airlines, înainte de a părăsi zona de preluare a bagajelor din aeroportul de destinație. PIR este considerat o componentă indispensabilă a oricărei reclamații privind bagajele.

“Reguli tarifare” reprezintă condițiile de creare/emitere a unei rezervări de bilete conform serviciilor incluse în baza tarifară, taxelor obligatorii și suplimentare plătite de pasager către transportatorul aerian.

“Ruta” înseamnă itinerariul pentru unul sau mai multe segmente de zbor, cu același cod de zbor, urmate de aeronavă de la punctul de plecare la aeroportul destinației.

“Segment de zbor” este un singur zbor, operat între două puncte (aeroporturi).

“Servicii Adiționale” - orice produse sau servicii de care pasagerul poate beneficia, care sunt legate cu transportul aerian dar altele decât transportul aerian, serviciile oferite de Bees Airlines sau de furnizori terți (de exemplu, bagajului înregistrat, echipamentului sportiv, transportarea animalelor, locul cu spațiul suplimentar pentru picioare, catering).

“Serviciile speciale” reprezintă serviciile de asistență oferite pasagerilor care au nevoie de acestea (persoane cu mobilitate redusă, minori neînsoțiți etc.).

“Stop” reprezintă locul menționat în programul de zbor ca oprire planificată, cu excepția punctelor de îmbarcare și aterizare.

“Site Web” sau “Website” înseamnă pagina oficială a Bees Airlines disponibilă pe internet la adresa, accesibilă oricărui client pentru a găsi informații cu privire la compania aeriană și serviciile sale sau pentru a găsi datele de contact ale companiei aeriene.

“Tarif” reprezintă valoarea plătită pentru serviciul de transport aerian rezervat de către pasager, pe o anumită bază tarifară, pentru o anumită rută, zbor și dată. Tariful include taxele obligatorii, fiind considerate inerente serviciului de transport aerian.

“Taxa obligatorie” înseamnă impozitul sau taxa impusă de instituțiile guvernamentale în schimbul serviciilor prestate sau a anumitor drepturi. Aceste taxe obligatorii sunt sunt inerente prestării serviciului de transport aerian și includ taxa de carburant și taxa de aeroport.

“Taxa Suplimentară” - taxa colectată de la pasager de Compania Aeriană pentru servicii suplimentare furnizate de transportatorul aerian.

“Terță parte” reprezintă orice companie sau persoană, cu excepția pasagerilor, care reprezintă compania aeriană sau oricare dintre furnizorii săi.

“Tichetul de îmbarcare” - este un documentul cu un cod de bare, emis de sistemul de înregistrare (DCS/ Departure Control System) după executarea procedurii de check-in, online sau la aeroportul de plecare, pe baza căruia îmbarcarea este permisă.

“Zbor” înseamnă transportul aerian al pasagerilor și bagajelor, de la momentul "block off" (când aeronava începe să se miște, fie de la o poartă de îmbarcare sau de la o poziție de parcare, pentru decolare) și până la momentul "block on" (când aeronava ajunge la oprire finală, fie la o poartă de îmbarcare sau la o poziție de parcare, după aterizare).

“Zbor Charter” este un zbor operat în baza unui acord între transportatorul aerian și o altă parte juridică care închiriază aeronava.

“Zbor cu conexiune” înseamnă un zbor cu o escală intermediară care necesită schimbarea echipamentului de zbor și a numărului zborului.

“Zbor cu oprire” reprezintă un zbor cu o escală intermediară, care nu necesită schimbarea echipajului sau a numărului de zbor.

“Zbor intern” înseamnă un zbor operat cu aeroportul de plecare și aeroportul de sosire, în aceeași țară.

“Zbor internațional” înseamnă un zbor operat între cel puțin două țări, inclusiv orice posibilă escală între aeroportul de plecare și aeroportul de sosire.

“Zbor Multi-Sector” reprezintă un zbor format din 2 (două) sau mai multe segmente de zbor, vândute sub același număr de rezervare, care nu pot fi separate.

“Zile” înseamnă zilele calendaristice.

Capitolul 2. Aplicarea condiţiilor de transport

2.1. Condiții generale

Cu excepția termenilor detaliați în Articolul 2.2, Condițiile Generale de Transport se aplică doar serviciului de transport aerian oferit de Bees Airlines. Condițiile Generale de Transport menționate pe biletul de călătorie, pe cupoanele electronice, pe etichetele de identificare sau orice alt document de călătorie acceptat de transportatorul aerian sunt supuse acestor Termeni și Condiții de Transport.

2.2. Operarea curselor charter

Pentru operarea curselor charter, acești Termeni și Condiții Generale se aplică dacă sunt incluși prin referință în Acordul de Charter.

2.3. Predominarea condițiilor generale

În cazul unor inconsecvente între Termenii și Condițiile de Transport și alte prevederi pe care compania aeriană poate specifica în legătură cu anumite aspecte, acești Termeni și Condiții Generale vor avea prioritate.

Capitolul 3. Bilete și procesul de rezervare

3.1. Prevederi generale cu privire la biletul de călătorie

Biletul sau biletul electronic, împreună cu Condițiile Generale de Transport și alte reguli și informații importante afișate pe pagina oficială de internet a companiei aeriene (www.beesromania.aero), reprezintă Condițiile Generale de Transport convenite între pasager și Bees Airlines.

Bees Airlines va transporta doar pasagerul indicat pe biletul de călătorie sau pe biletul electronic, care trebuie să prezinte un document de identitate valabil în conformitate cu legea.

Pentru excursiile școlare, nu există restricții privind numărul de copii care călătoresc în grupuri. În același timp, trebuie să existe cel puțin o persoană adultă însoțitoare pentru fiecare 20 de copii.

3.2. Rezervarea șI emiterea biletelor

Pasagerii pot rezerva bilete de călătorie pentru zborurile Bees Airlines folosind următoarele canale de distribuție:

 • a. Casele de bilete Bees Airlines.

 • b. Serviciului Call Center.

 • c. Site-ul oficial ;

 • d. Agenții de turism autorizați de Bees Airlines.

Procesul de rezervare a unui bilet pentru un anumit zbor al companiei Bees Airlines este considerat finalizat doar atunci când plata este procesată integral. Sistemul de rezervare Bees Airlines va emite biletul (biletul electronic) asociat cu o rezervare împreună cu itinerariul călătoriei și confirmarea tranzacției de plată. Această confirmare va fi transmisă prin e-mail, SMS sau prin tipărirea biletului în format fizic, în funcție de canalul prin care pasagerul a efectuat rezervarea.

Pentru rezervările pe internet, inclusiv cele făcute pe site-ul oficial al Bees Airlines, numărul de rezervare va fi afișat pe ecran, odată ce tranzacția a fost finalizată cu succes, și un e-mail va fi trimis cu detaliile rezervării. Bees Airlines recomandă insistent tipărirea biletului electronic, deoarece acest document conține informații care pot fi solicitate în timpul procedurii de check-in. Pasagerii nu trebuie să reconfirme un zbor pentru care deja au un număr de rezervare. Pasagerul este responsabil să verifice dacă a primit documentele menționate mai sus (adică bilet, itinerar și confirmare de plată) la adresa de e-mail indicată, în cazul în care oricare dintre aceste documente nu a fost transmis, pasagerul trebuie să contacteze Bees Airlines, apelând Departamentul Call Center pentru a indica această situație și pentru a solicita o soluționare.

Bees Airlines nu este responsabilă în cazul în care pasagerul nu prezintă la ghișeul de check-in, în aeroportul de plecare, confirmarea plății și itinerariul biletului tipărit, motiv pentru care Bees Airlines are dreptul să refuze îmbarcarea pasagerului în cauză, fără ca acesta a putea beneficia de drepturile conferite de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 referitor la acordarea de compensații.

Pasagerul este pe deplin responsabil pentru furnizarea corectă a datelor personale de contact pentru a primi confirmarea rezervării și biletul electronic.

Pentru orice schimbare ulterioară a biletului, după ce rezervarea a fost finalizată, se vor aplica condițiile detaliate în Articolul 3.3. al acestui acord.

3.3. Modificarea biletului

Biletul electronic cumpărat de către pasager prin intermediul oricărui dintre canalele menționate în Articolul 3.2 va fi valabil doar pentru ruta identificată pe el și pentru pasagerul al cărui nume este specificat în bilet, de la locul de plecare la destinație, în ziua și pentru zborul specificat în acel bilet.

În cazul în care pasagerul dorește să schimbe oricare dintre datele legate de călătorie, cum ar fi data sau ruta, pasagerul trebuie să contacteze operatorul aerian cu cel puțin 6 (șase) ore înainte de ora de plecare inițială, conform Condițiilor Generale și Condițiilor de Transport ale Bees Airlines.

În cazul în care pasagerul dorește să facă o schimbare de nume, pasagerul trebuie să contacteze operatorul aerian cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de ora de plecare inițială, conform Condițiilor Generale și Condițiilor de Transport ale companiei Bees Airlines.

Astfel de schimbări pot determina o recalculare a tarifului și plata unei taxe de penalizare conform condițiilor legate de aplicarea tarifului. Pasagerul poate accepta noul preț sau să mențină biletul inițial. Regulile privind schimbarea biletului electronic sunt detaliate în Condițiile Generale de Transport care sunt afișate pe pagina oficială de internet.

Schimbarea rezervării poate fi efectuată cu până la 6 (șase) ore înainte de ora de plecare și este posibilă chiar dacă formalitățile de check-in online au fost efectuate. În acest caz, odată ce pasagerul face toate schimbările, formalitățile de check-in online trebuie să fie reînnoite, iar biletul de îmbarcare trebuie re-tipărit.

În cazul în care schimbarea rezervării se face online, această schimbare se aplică tuturor pasagerilor din rezervarea inițială. În cazul în care schimbarea este necesară doar pentru unii dintre pasagerii din rezervarea inițială, pasagerii vor trebui să contacteze Serviciul Call Center.

Schimbările de nume nu sunt permise dacă itinerariul biletului include mai multe segmente de zbor iar data de călătorie pentru unul dintre segmente a trecut. Schimbarea datei, numelui sau a rutei este permisă la o clasă de tarif superioară sau cel puțin egală cu cea la care a fost achiziționat inițial biletul.

3.4. Atribuirea locurilor

Bees Airlines își rezervă dreptul de a oferi oricare loc pasagerilor, iar aceștia trebuie să-l accepte în funcție de disponibilitatea oferită. Bees Airlines are dreptul de a reatribui locurile pasagerilor în aeronavă, chiar și după îmbarcare, dacă acest lucru este obligatoriu din motive operaționale, de siguranță și securitate.

În cazul în care pasagerii au achitat locurile selectate, dar din motive operaționale, de siguranță sau de securitate, nu au putut beneficia de ele, fiind alocați pe alte locuri cu o clasă tarifară inferioară celei alese inițial, transportatorul aerian nu va restitui diferența, sau prețul plătit pentru locurile selectate inițial.

3.5. Anularea rezervării

Rambursarea prețului biletului pentru zborurile Bees Airlines poate fi efectuată în conformitate cu regulile tarifare.

În cazul în care pasagerul decide să anuleze călătoria, iar în conformitate cu regulile tarifare prețul nu este rambursabil, pasagerul poate solicita rambursarea taxelor de aeroport, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data inițială a călătoriei, și cu condiția plății unei taxe de procesare. Niciuna dintre celelalte sume plătite de pasager nu este rambursabilă dacă condițiile de preț nu specifică altfel.

În caz de deces sau boală gravă care face imposibilă călătoria pasagerului, în funcție de strategia comercială a companiei aeriene, poate fi acceptată o opțiune de rambursare, cu condiția plății unei taxe de procesare.

Dacă este necesar, compania aeriană poate aproba modificări ale datei călătoriei, cu renunțarea la aplicarea restricțiilor sau taxelor, doar dacă primește un document justificativ corespunzător înainte de data călătoriei.

Capitolul 4. Prețuri, taxe și reguli tarifare

4.1. Prețuri

Tariful se va aplica pentru transportul aerian de la punctul de plecare la punctul de destinatie, conform itinerariului zborului. Tariful biletului de călătorie achiziționat de pasager va fi calculat în conformitate cu tarifele Bees Airlines valabile la data achiziționării biletului de călătorie. Tariful reprezintă contravaloarea serviciului de transport aerian, rezervat de pasager, pentru o anumită clasă tarifară, pentru o anumită rută, zbor și dată. Tariful include taxele obligatorii, inerente prestării serviciului de transport aerian.

4.2. Taxe
4.2.1. Taxele obligatorii

Taxa obligatorie este definită ca taxa impusă de instituțiile guvernamentale în schimbul serviciilor și drepturilor prestate. Aceste taxe obligatorii sunt inerente serviciului de transport aerian și includ taxa de combustibil și taxele de aeroport.

4.2.2. Taxele suplimentare

Taxele suplimentare sunt taxele pe care pasagerul le plătește transportatorului aerian în schimbul serviciilor suplimentare prestate.

4.3. Reguli tarifare

Regulile tarifelor sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei aeriene.

4.4. Plata și moneda de plată

Plata integrală a sumei rezervării reprezintă ultimul pas pe care pasagerul trebuie să-l facă în întregul proces de rezervare și este obligatorie pentru a primi biletul electronic, itinerariul și confirmarea plății.

Toate tarifele, taxele (impozitele) pentru transportul aerian spre/din și pe interiorul României sunt publicate de către compania aeriană în sistemele de rezervare ARS/GDS sau pe site-ul web în moneda RON (leu românesc) și EUR (euro) sau în moneda convenită cu Conferința de Coordonare a Politicii Tarifare IATA.

Prețurile, taxele obligatorii și taxele suplimentare se plătesc în euro sau în moneda națională în valoarea necesară pentru a asigura suma în euro.

Bees Airlines folosește un convertor intern de valută aplicat la toate sumele convertite din orice monedă în EUR (euro).

Biletul poate fi achitat cu card de credit sau card de debit. Vă rugăm să aveți în vedere că emitentul cardului de plată poate percepe taxe suplimentare pentru procesarea tranzacției sau pentru conversia valutară.

4.4.1. Plata cu card bancar

În cazul în care pasagerul dorește să finalizeze plata folosind un card, sistemul îl va redirecționa către Pagina de procesare a plăților pentru tranzacții sigure. Plata poate fi finalizată folosind următoarele tipuri de carduri, în funcție de moneda aleasă: Visa, Mastercard, Maestro. Vă atenționăm că emitentul cardului de plată poate percepe taxe suplimentare pentru procesarea tranzacției sau pentru conversia valutară.

Plățile trebuie să fie autorizate de către proprietarul cardului, compania aeriană își rezervă dreptul de a anula rezervarea, fără notificare prealabilă, în cazul în care există motive rezonabile de a considera tranzacția ca o fraudă. Astfel de cazuri se pot datora următoarelor situații:

 • Pasagerul nu poate furniza, dacă i se solicită, datele de contact ale titularului cardului pentru a continua cu verificarea de securitate;

 • Titularul cardului nu a autorizat plata și susține că rezervarea a fost făcută în mod fraudulos;

 • Există o istorie de fraude a plăților anterioare inițiate de pasager sau deținătorul cardului;

 • Informațiile furnizate, care sunt necesare pentru finalizarea plății, sunt incorecte/inadecvate/contradictorii/sunt legate de comportament fraudulos;

 • Au existat mai multe încercări de efectuare a plății, cu introducerea datelor contradictorii.

Capitolul 5. Datele personale ale pasagerului

Datele personale ale pasagerului furnizate de acesta în momentul rezervării sunt procesate și utilizate de către Bees Airlines în următoarele scopuri: completarea rezervării, achiziționarea și emiterea biletului, efectuarea transportul aerian și a serviciilor conexe, contabilitatea, facturarea și auditul (inclusiv verificarea cardurilor de credit sau a altor carduri), pentru facilitarea procedurilor de control la frontieră și vamale în scopuri de siguranță, securitate, sănătate, administrative și legale, în scopuri de analiză statistică și marketing, pentru testarea propriului sistem, pentru întreținere și dezvoltare, pentru dezvoltarea și furnizarea serviciilor și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților. Este posibil ca aceste date să fie folosite și pentru studii de marketing de către alte companii care nu fac parte din grupul Bees Airlines.

Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul unei obligații contractuale sunt păstrate pentru anumită perioadă de timp care pot fi consultate în Politica de Confidențialitate a Companiei. După expirarea acestei perioade de timp, datele personale procesate vor fi șterse/distruși. În acest scop, pasagerul ne autorizează să utilizăm datele furnizate și să le transmitem către birourile noastre, agenții autorizați, autorități guvernamentale, procesatori de date, companii de credit, emitenții de carduri, altor companii implicate în transportul pasagerilor în cauză sau în furnizarea serviciilor menționate mai sus. Acestea include și trimiterea datelor personale în afara României.

Datele personale ale pasagerului vor fi dezvăluite autorităților publice la cerere, în conformitate cu legislația în vigoare. În contextul procesării datelor personale ale pasagerului în scopurile menționate anterior, acesta are următoarele drepturi: dreptul de acces și dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale, dreptul de a se opune procesării, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv crearea de profiluri), dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și dreptul de a face apel la instanțele competente. Atât pasagerul, cât și persoana care rezervă biletele, declară că recunosc faptul că Bees Airlines poate utiliza datele personale (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, naționalitate, dată de naștere) pentru a permite tranzacția electronică și pentru a procesa aceste informații.

Dacă pasagerul nu dorește să primească informații sau comunicări de marketing din partea Bees Airlines și/sau partenerilor Bees Airlines, li se solicită să notifice compania aeriană folosind adresa de e-mail menționată în Termenii și Condițiile Generale de Transport.

Capitolul 6. Conexiuni

Bees Airlines nu garantează conexiuni cu alte zboruri sau alte mijloace de transport decât în cazul în care zborurile sunt vândute ca zboruri de legătură de către companie. Pasagerul este singurul responsabil pentru orice conexiune pe care o face. Procedura de check-in trebuie să fie efectuată pentru fiecare zbor de legătură.

Capitolul 7. Procedura de check-in

7.1. Timpul limită pentru procedura de check-in

Pentru a finaliza procedurile de check-in, control de frontieră și îmbarcare, pasagerii trebuie să se prezinte la timp înainte de ora decolării. Ghișeele de check-in se deschid cu 2 (două) ore înainte de ora de plecare indicată în biletul de călătorie și se închid între 60 și 40 de minute înainte de zbor, limita de timp poate varia în funcție de anumite zboruri sau aeroporturi. Deși aeronava este poziționată la sol, pasagerii care nu se încadrează în termenul prevăzut în acest articol nu vor fi acceptați la bord. Finalizarea formalităților de check-in este responsabilitatea exclusivă a pasagerilor. Pasagerii care nu se prezintă la îmbarcare la timp, din orice motiv, sau care nu au documentele de călătorie necesare, nu vor fi acceptați să călătorească, Bees Airlines nu își asumă răspunderea pentru pierderile financiare cauzate.

7.2 Obligațiile la check-in

Serviciul de check-in la aeroport este gratuit, indiferent de ruta pe care pasagerul va călători.

În timpul procedurii de check-in, pasagerii sunt obligați să prezinte biletul de călătorie, cartea de identitate sau pașaportul valabil (după caz), documentele necesare pentru intrarea în țara de destinație (viză), bagajul de cală și bagajul de mână pentru a fi verificate, dacă corespund normelor de greutate și dimensiuni.

În cazul unor situații speciale în care copilul are deja 24 de luni împlinite la momentul călătoriei și pentru care părintele/reprezentantul legal a plătit deja tariful pentru infanți, compania aeriană are dreptul să refuze călătoria copilului dacă părintele/reprezentantul legal refuză să achite diferența dintre tariful pentru infanți și tariful pentru copii.

Pasagerul este responsabil pentru obținerea, deținerea și prezentarea tuturor documentelor de intrare, ieșire, documentelor de sănătate, sau altor documentelor solicitate conform legilor, regulilor și instrucțiunilor pentru călătoria în/din anumite țări. Bees Airlines are dreptul de a refuza călătoria pentru orice pasager al cărui documente nu sunt conforme cu legile, regulile sau instrucțiunile referitoare la călătorie. Compania aeriană nu este responsabilă în niciun mod față de pasager pentru obținerea documentelor necesare pentru călătorie sau pentru respectarea legilor, regulilor, cerințelor sau instrucțiunilor despre care pasagerul a fost informat în scris sau în alt mod, sau pentru consecințele neobținerii de către pasager a documentelor necesare sau nerespectarea legilor, regulilor, cerințelor sau instrucțiunilor date.

7.3. Procedura de check-in online

Bees Airlines oferă check-in online gratuit pentru toate zborurile sale pentru care această opțiune este disponibilă. Pasagerii sunt rugați să prezinte tichetele de îmbarcare tipărite și toate documentele de călătorie necesare la controlul de securitate, la poliția de frontieră și la poarta de îmbarcare.

Pasagerii cu vârsta sub 18 ani nu se pot înregistra online.

Serviciul gratuit de check-in online este disponibil cu 2 zile înainte de data plecării și până la 4 ore înainte de ora de plecare.

Dacă pasagerul are bagaj de cală, trebuie să se prezinte cu cel puțin 2 ore înainte de decolare la ghișeele special marcate în aeroport pentru check-in. Dacă pasagerul nu are bagaj de cală, acesta trebuie să se prezinte la poarta de îmbarcare cu cel puțin 60 de minute înainte de ora de plecare, având cartea de îmbarcare tipărită (fie obținută după procesul de check-in la aeroport sau check-in online).

Pasagerii își vor asuma responsabilitatea pentru încălcarea acestor intervale de timp și posibilitatea de a putea fi refuzat la îmbarcare. Bees Airlines nu va rambursa biletele pasagerilor și nu va acorda niciun fel de compensație celor care nu respectă regulile menționate mai sus.

Pentru pasagerii cu nevoi speciale, cum ar fi minorii neînsoțiți, femeile însărcinate, pasagerii cu mobilitate redusă din cauza unei dizabilități fizice (senzorială sau locomotoare), permanente sau temporare, dizabilitate intelectuală sau tulburare, oricare altă cauză de dizabilitate sau vârstă care necesită un anumit tip de asistență specială, termenul pentru prezentare la ghișeul de check-in rămâne de 2 ore, chiar dacă optează pentru serviciul de check-in online.

Pentru pasagerii care călătoresc cu un infant, procesul de check-in online presupune tipărirea tichetului de îmbarcare atât pentru infant, cât și pentru adultul însoțitor.

Pasagerii care vin dintr-o țară non-UE/SEE trebuie să se apropie la biroul de check-in al Bees Airlines pentru verificarea documentelor înainte de controlul de securitate și punctul de trecere a frontierei. În cazul în care pasagerul nu respectă instrucțiunile, Bees Airlines își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea.

Procesul de check-in online presupune faptul că pasagerul trebuie să accepte atribuirea aleatoare, gratuită, a unui loc în avion. Dacă pasagerul dorește să-și aleagă un anumit loc, acesta are posibilitate de a selecta și a achita taxa corespunzătoare conform Secțiunii de Taxe și Tarife de pe site-ul companiei, doar înainte de emiterea tichetului de îmbarcare.

7.4 Documente de călătorie

Pasagerul este responsabil pentru obținerea, deținerea și prezentarea tuturor documentelor de intrare, ieșire, documentelor de sănătate, sau altor documentelor solicitate conform legilor, regulilor și instrucțiunilor pentru călătoria în/din anumite țări. Bees Airlines are dreptul de a refuza călătoria pentru orice pasager al cărui documente nu sunt conforme cu legile, regulile sau instrucțiunile referitoare la călătorie.

7.5. Responsabilități la intrarea în altă țară

Pasagerul este în întregime responsabil pentru situațiile în care autoritățile vamale din țara de destinație, în care a călătorit cu Bees Airlines, îi refuză accesul pe teritoriul respectiv și obligă pe compania aeriană să-l întoarcă la locul de plecare.

În cazul refuzului de intrare / imigrație, pasagerul va plăti orice amendă aplicată companiei aeriene de către Guvern sau de către Biroul de Imigrație în cauză, plus costurile de transport din acea țară înapoi în țara sa de origine sau în alt loc indicat de autoritatea competentă. Bees Airlines nu va rambursa costul niciunui zbor pe care pasagerul nu-l poate efectua din cauza refuzului de a intra în țara de destinație și nu este responsabilă pentru pierderile financiare.

7.6. Amenzi, penalități, costuri de detenție etc.

Dacă compania aeriană este obligată să plătească amenzi, penalități sau alte cheltuieli din cauza faptului că pasagerul nu a respectat legile, regulamentele, ordinele sau alte cerințe legate de călătorie în țara de destinație sau de plecare, sau dacă compania aeriană trebuie să obțină pentru clientul său documentele necesare, pasagerul este obligat să achite companiei Bees Airlines, la cererea companiei aeriene, orice cost sau cheltuială suportată în acest scop. Pentru a recupera astfel de costuri sau cheltuieli, Bees Airlines poate lua în considerare valoarea oricăror călătorii pe care pasagerul nu le-a folosit sau orice alte fonduri aflate în posesia companiei aeriene. De asemenea, Bees Airlines își rezervă dreptul de a recupera orice amendă, penalizare sau costuri în instanță.

Capitolul 8. Îmbarcarea

8.1. Formalitățile de îmbarcare

După efectuarea procedurii de check-in, pasagerul va fi informat cu privire la locul și ora la care trebuie să se prezinte pentru a finaliza formalitățile de securitate, vamale și de îmbarcare. Ținând cont de faptul că autoritatea aeroportului este responsabilă atât pentru alocarea sloturilor de aterizare/decolare a aeronavelor, cât și pentru alocarea porților de îmbarcare, Bees Airlines informează pasagerii că aceste programări pot să se schimbe după finalizarea procedurii de check-in, motiv pentru care Bees Airlines nu este responsabilă pentru schimbarea porții de îmbarcare și/sau a orei de îmbarcare. Pentru a evita orice confuzie sau întârzieri, pasagerul va trebui să urmărească cu atenție anunțurile făcute atât prin stația de amplificare, cât și pe tabelele de informare din aeroport. Bees Airlines informează pasagerii că poarta de îmbarcare se închide cu 20 (douăzeci) de minute înainte de ora decolării. De asemenea, pentru a evita situații neplăcute, Bees Airlines îi recomandă pasagerilor să ia în considerare faptul că atât controlul de securitate, cât și formalitățile de trecere a frontierei necesită timp și să nu întârzie la poarta de îmbarcare.

8.2. Inspecțiile de siguranță

În anumite circumstanțe, din motive de securitate a zborului, la cererea instituțiilor guvernamentale sau a autorităților aeroportuare, pasagerul poate fi supus unor verificări necesare legate de bagajul său.

Capitolul 9. Refuzul la îmbarcare

9.1. Dreptul operatorului de a refuza îmbarcare pasagerului

Compania aeriană își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea pasagerului din următoarele motive:

 • a) pasagerul se află într-o stare vizibilă de agitație ca urmare a consumului de alcool și/sau substanțe psihotrope, comportamentul său poate pune în pericol siguranța zborului sau poate deranja ceilalți pasageri ai zborului.

 • b) starea mintală sau de sănătate a pasagerului nu este bună și acesta nu deține recomandarea medicului cu privire la aptitudinea de a călători cu avionul.

 • c) dacă pasagerul a avut un comportament nepotrivit în timpul unui zbor anterior cu compania noastră, și compania aeriană are motive să creadă că acest lucru se va întâmpla din nou.

 • d) dacă pasagerul nu respectă condițiile companiei aeriene cu privire la conținut, formă și dimensiuni ale bagajului de cală și/sau a altor obiecte acceptate la bordul aeronavei.

 • e) dacă pasagerul a refuzat să se supună controlului de securitate, fie asupra propriei persoane sau asupra bagajului său.

 • f) dacă pasagerul nu a reușit să achite tarifele, taxele sau suprataxele legate de zbor, valabile la data călătoriei.

 • g) pasagerul nu a îndeplinit toate condițiile de ieșire/intrare în țară.

 • h) dacă pasagerul prezintă un bilet electronic obținut ilegal, de la o altă companie decât Bees Airlines, de la agenți neautorizați de companie sau care a fost raportat ca fiind furat sau pierdut, care este o falsificare sau dacă pasagerul nu poate dovedi că este persoana indicată în biletul electronic.

 • i) dacă pasagerul nu respectă instrucțiunile noastre privind siguranța și securitatea zborului.

 • j) dacă pasagerul are comportament coleric și/sau violent, folosește cuvinte amenințătoare sau insulte față de membrii echipajului de zbor, personalul de la sol al transportatorului aerian sau alți pasageri ai zborului.

Dacă pasagerul se îmbolnăvește când se află la bordul aeronavei și compania aeriană consideră că o aterizare de urgență pe cel mai apropiat aeroport pentru a primi asistența medicală necesară este în interesul său, pasagerul va fi responsabil pentru achitarea cheltuielilor medicale și a costurilor de cazare pentru familia sau prietenii care îl însoțesc și costurilor viitoare legate de transportul acestuia de la punctul de oprire neplanificată până la destinația finală. Compania aeriană recomandă pasagerilor să aibă o asigurare medicală valabilă pentru toată perioada călătoriei.

Dacă transportatorul aerian, la discreţia sa justificată, a refuzat să transporte un pasager în conformitate cu prevederile acestui articol sau dacă pasagerul a fost escortat de pe aeronavă într-o oprire neplanificată, transportatorul aerian poate anula segmentul de zbor neutilizat, fără ca pasagerul să aibă dreptul de a fi transportat mai departe. În consecință, compania aeriană nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau deteriorare presupusă a fi cauzată ca urmare a refuzului de a transporta pasagerul. Dacă, în conformitate cu acest articol, compania aeriană este nevoită să refuze îmbarcarea unui pasager, iar acest lucru cauzează o întârziere a zborului, compania aeriană nu este responsabilă pentru această întârziere.

Capitolul 10. Pasagerii care solicită asistență specială

10.1. Generalități

Acceptarea pentru transportarea a persoanelor cu dizabilități, femeilor însărcinate, persoanelor bolnave sau altor persoane care necesită asistență specială depinde de acordul prealabil cu compania aeriană.

10.2 Minorii neînsoțiți (UM)

Bees Airlines acceptă transportul minorilor neînsoțiți (UM) pe zborurile sale, dar nu mai mult de 8 (opt) de minori neînsoțiți pe un zbor, cu vârsta cuprinsă între 5 (cinci) și 14 (paisprezece) ani.

În cazul cetățenilor români, pasageri cu vârsta cuprinsă între 5 (cinci) și 18 (paisprezece) ani, care călătoresc fără însoțirea unui adult, Bees Airlines consideră minori neînsoțiți.

Bees Airlines nu permite minorilor neînsoțiți să călătorească pe zborurile cu escală.

Serviciul special Unaccompanied Minor trebuie să fie adăugat în momentul rezervării biletului de avion pentru minorii neînsoțiți.

Cetățenii români care călătoresc ca minori neînsoțiți (UM) trebuie să se prezinte la ghișeul de check-in al aeroportului cu cel puțin 2 (două) ore înainte de decolarea zborului, având la ei documentele necesare, respectiv procură notarială care acordă minorului dreptul de a călători sub supravegherea unui reprezentant al companiei aeriene, declarația care trebuie completată la ghișeul de check-in, precum și orice alte documente prevăzute de lege pentru călătorie. Cetățenii altor naționalități care călătoresc ca minori neînsoțiți trebuie să se prezinte la ghișeul de check-in al aeroportului cu cel puțin 2 (două) ore înainte de decolarea zborului, având la ei toate documentele prevăzute de lege pentru călătorie. Vă rugăm să verificați cerințele actuale cu ambasada relevantă din timp. În unele țări se aplică prevederi speciale privind intrarea și ieșirea copiilor care călătoresc singuri. Vă rugăm să vă adresați la consulatul relevant pentru a afla dacă astfel de prevederi speciale se aplică călătoriei copilului dvs. și dacă vor fi necesare documente speciale.

Dacă nu reușiți să adăugați serviciul special pentru minorii neînsoțiți pe site-ul companiei, vă rugăm să contactați Call Centrul pentru a adăuga serviciul și a achita taxa corespunzătoare.

Bees Airlines își rezervă dreptul de a refuza transportul minorilor neînsoțiți dacă rezultatele verificării contactelor și a disponibilității persoanei care trebuie să preia minorul la sosire (indicate în declarația completată la ghișeul de check-in) sunt negative/ neconcludente sau dacă nu există timp suficient pentru a efectua astfel de verificări.

Pentru transportul minorilor neînsoțiți, se va percepe o taxă, diferențiată în funcție de destinație (zbor intern / zbor extern). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați site-ul nostru.

În cazuri în care cetățenii unei alte țări decât România, cu vârsta cuprinsă între 14 (paisprezece) și 18 (optsprezece) ani, solicită asistență la aeroport, vor achita taxa pentru minorii neînsoțiți. Serviciul special pentru minori neînsoțiți poate fi adăugat fie prin intermediul site-ului web al Companiei, dacă acesta este disponibil sau prin contactarea Serviciului Call Center.

Minorii neînsoțiți cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, indiferent de naționalitate, care călătoresc cu zboruri interne în România, nu achită taxa suplimentară, cu excepția cazului în care solicită asistență la aeroport.

Pentru a se asigura că pasagerii respectă aceste cerințe și restricții necesare pentru a finaliza toate formalitățile pentru transportul minorilor neînsoțiți, persoana care însoțește minorul la aeroport (reprezentantul său legal) trebuie să completeze declarația pentru transportul minorilor neînsoțiți la ghișeul de check-in din aeroport și poartă responsabilitatea juridică pentru corectitudinea informațiilor furnizate, precum și pentru prezentarea persoanei care preia minorul la destinație.

10.3. Pasagerii cu mobilitate redusă

Bees Airlines oferă asistență pentru pasagerii cu dizabilități în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile pasagerilor cu dizabilități și a pasagerilor cu mobilitate redusă în timpul călătoriei cu avionul. Din motive de siguranță și securitate, pasagerii care au nevoie de asistență specială nu pot călători/folosi locurile din primul rând sau de la ieșirile de urgență, li se va atribui un loc la fereastra.

Datorită principiilor de incluziune socială și tratament nediscriminatoriu, pasagerii cu dizabilități și cei cu mobilitate redusă vor primi asistența necesară conform nevoilor lor speciale fără a li se percepe taxe suplimentare.

Bees Airlines asigură și garantează transportul persoanei cu dizabilități sau a persoanei cu mobilitate redusă, în funcție de disponibilitate, pe durata zborului, cu condiția ca pasagerul să dețină un bilet electronic pentru acel zbor și să solicite serviciul suplimentar specific pentru fiecare segment cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de plecare publicată a acelui zbor.

Dacă o persoană cu dizabilitate sau mobilitate redusă este asistată de o persoană însoțitoare, compania aeriană va face toate eforturile posibile pentru a aloca locuri împreună, cu condiția ca o notificare să fie trimisă către noi cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de plecare publicată a zborului.

În cazul în care persoana necesită să fie însoțită de un câine de serviciu, certificat de autoritățile competente, cu documente valabile, acesta va fi îmbarcat în cabină cu condiția ca serviciul suplimentar specific să fie solicitat cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de plecare publicată a zborului, precum și cu condiția că persoana respectă legislația națională specifică țării în care se află aeroportul de destinație și regulile interne aplicabile privind transportul câinilor de asistență la bordul aeronavei; acest tip de transportare se va realiza fără taxe suplimentare.

Pentru a asigura un zbor sigur și confortabil, câinele de serviciu trebuie să fie dresat să asculte comenzile și trebuie să se comporte corespunzător într-un spațiu public (fără lătrat, mârâit sau sărituri la oameni sau alte animale). Câinele de serviciu trebuie să se încadreze în spațiul pentru picioare și trebuie să fie ținut în lesă și să poarte botniță.

Dacă compania aeriană este anunțată printr-o notificare dată cu cel puțin 48 de ore înainte de zbor că pentru o persoană cu dizabilitate sau mobilitate redusă este necesar să transporte până la două piese de echipament de mobilitate, inclusiv scaune cu rotile electrice, Bees Airlines va asigura transportul acestora cu posibile limitări de spațiu la bordul aeronavei și cu respectarea legislației relevante referitoare la transportul mărfurilor periculoase; transportul se face fără taxe suplimentare.

Din motive de siguranță și securitate, transportul cilindrilor de oxigen este strict interzis.

În cazul în care scaunele cu rotile, alte echipamente de mobilitate și dispozitivele de asistență sunt pierdute sau deteriorate în timpul manipulării sau transportării la bordul aeronavei, pasagerul care este proprietarul echipamentului va primi compensație în conformitate cu legislația internă. În caz de necesitate, însoțitorii de zbor vor acorda asistență la deplasarea spre grupuri sanitare persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

Bees Airlines precum și agenții săi vor pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, informații cu privire la asistența specială pe care le pot oferi, precum și informații esențiale cu privire la zbor, care sunt afișate pe site-ul companiei în secțiunea dedicată.

Dacă compania aeriană sau agenții săi primesc solicitare cu privire la asistență specifică, Bees Airlines se angajează să transmită aceste informații tuturor factorilor implicați.

În cel mai scurt timp după plecarea zborului, compania aeriană informează organele de conducere ale aeroportului de destinație despre numărul persoanelor cu dizabilități și al persoanelor cu mobilitate redusă care se află la bordul aeronavei și necesită asistență specifică.

Bees Airlines poate refuza îmbarcarea și transportarea persoanei cu dizabilități sau cu mobilitate redusă în scopul de a respecta cerințele de siguranță aplicabile stabilite de legislația internațională, comunitară sau internă, sau în scopul de a respecta cerințele de siguranță stabilite de autoritatea care a emis certificatul operatorului aerian către compania aeriană în cauză (respectiv, Autoritatea Aeronautică Civilă Română), sau dacă dimensiunile sau ușile aeronavei fac imposibilă, din punct de vedere fizic, îmbarcarea sau transportarea persoanei cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

10.4. Condiții speciale pentru femeile însărcinate

Cu condiția ca sarcina pasagerului a decurs fără complicații, nu există nicio problemă de a zbura fără certificat medical în timpul sarcinii până în a 28-a săptămână. Pasagerul trebuie să completeze în aeroport o declarație de proprie răspundere că termenul de sarcină este sub 28 de săptămâni.

Dacă termenul sarcinii este între 28 și 35 de săptămâni se solicită prezentarea certificatului medical la aeroport, care este emis cu cel mult 10 zile înainte de data călătoriei și care conține următoarele informații: data estimată a nașterii, confirmând că sarcina decurge fără complicații, numele complet și numărul de telefon al medicului. Certificatul medical trebuie să precizeze că pasagerul respectiv poate călători cu avionul în data și zborul indicate în rezervarea.

Obligația de a prezenta documentele menționate mai sus, care atestă dreptul de a călători, aparține exclusiv pasagerului.

Bees Airlines își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea pasagerului în cazul în care acesta are o stare sănătății specială. În astfel de cazuri, transportatorul aerian este exonerat de orice răspundere. În lipsa acestui certificat medical, Bees Airlines își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea pasagerului în cauză.

Nu se vor accepta categoric femeile însărcinate în următoarele cazuri:

 • după săptămâna a 35-a de sarcină, pasagera respectivă nu va fi acceptată la zbor, chiar dacă prezintă un raport medical,

 • dacă sarcina depășește săptămâna a 32-a și pasagera așteaptă gemeni sau mai mulți copii.

Capitolul 11. Bagaje

11.1. Bagajul de cală
11.1.1. Reguli generale

Bagajul de mână:

 • Numărul de bagaje: Fiecare pasager are dreptul la un singur bagaj de mână.

 • Dimensiunea maximă: Dimensiunea maximă a bagajului de mână nu poate depăși 55 cm x 40 cm x 23 cm (22 inches x 16 inches x 8 inches).

 • Greutatea maximă: Greutatea maximă a bagajului de mână nu poate depăși 7 kg (15 pounds).

 • Articole Suplimentare: Adițional la bagaj de mână, pasagerilor se va accepta un singur articol personal, cum ar fi o poșetă, o geantă de laptop sau un rucsac mic.

 • Obiecte Restricționate: Anumite obiecte, cum ar fi obiecte ascuțite, lichide în recipiente mai mari de 100 ml și materiale periculoase, nu sunt permise în bagajul de mână. Vă rugăm să verificați 11.6

Bagajul de cală:

 • Numărul de bagaje: Cantitatea de bagaj înregistrat depinde de regulile tarifului aplicat:

 • Toate tarifele cu bagaj gratuit includ o piesă de bagaj cu greutatea maximă 23 kg (50 pounds).

 • Dimensiunea maximă: Suma lungimii, lățimii și înălțimii fiecărui bagaj de cală nu trebuie să depășească 158 cm (62 inchi).

 • Excedent de bagaj: Dacă bagajul depășește greutatea sau cantitatea admisă, pasagerul va fi impus să achite o taxă de excedent de bagaj, în funcție de greutatea sau cantitatea depășită a bagajelor.

 • Obiecte Restricționate: Vă rugăm să verificați 11.5

Fiecare bagaj va fi acceptat conform normelor tarifului și a pachetului selectat; compania aeriană își rezervă dreptul de a percepe costuri suplimentare pentru fiecare bagaj acceptat la ghișeele de check-in. Dacă greutatea unei piese de bagaj este mai mare de 23 kg, Bees Airlines va solicita achitarea unei taxe suplimentare pentru a accepta transportul acestui bagaj. În orice situație, o piesă de bagaj nu poate depăși greutatea de 32 kg.

Greutatea bagajelor nu poate fi cumulată între doi sau mai mulți pasageri.

Pasagerii care călătoresc cu copii cu vârsta cuprinsă între 2 (doi) și 5 (cinci) ani au dreptul să aducă un cărucior pentru un copil, gratuit.

Când pasagerul predă bagajul de cală la ghișeul de check-in, bagajul va primi o Etichetă de Identificare și va intra în custodia Bees Airlines pentru a fi transportat la destinație. Bees Airlines recomandă pasagerilor să scrie pe bagaj numele, adresa și un număr de telefon de contactat. Bagajul de cală va fi transportat cu aceeași aeronavă ca și pasagerul. Dacă acest lucru nu este posibil din motive care nu țin de controlul companiei aeriene, Bees Airlines are obligația de a transporta bagajul de cală la destinația indicată pe biletul electronic, în cel mai scurt timp posibil.

11.1.2. Transportul bicicletelor

Bicicletele sunt acceptate pentru transport doar ca bagaj de cală, contra unei taxe standard. Ghidonul fiecărei biciclete trebuie să fie rotit și fixat de-a lungul cadrelor, pedalele trebuie să fie demontate, roțile trebuie să fie dezumflate, iar întreg ansamblu trebuie să fie ambalat corespunzător.

Bees Airlines nu acceptă transportul bicicletelor electrice sau a altor echipamente sportive care folosesc baterii litiu. Bees Airlines își rezervă dreptul de a percepe costuri suplimentare pentru fiecare bicicletă acceptată la ghiseul de check-in.

11.1.3. Transportul echipamentului sportiv

Se acceptă transportul echipamentelor sportive pentru golf, schi, schi nautic, surf, windsurf, pescuit, scuba-diving, bowling, contra unei taxe aplicabile. Transportul acestui tip de echipament sportiv necesită ambalare în husa corespunzătoare pentru transportul aerian și nu trebuie să depășească greutatea admisă pentru bagajul de cală (maximum 23 kg). Bees Airlines își rezervă dreptul de a percepe costuri suplimentare pentru fiecare piesă de echipament sportiv acceptată la check-in.

11.2. Colectarea și predarea bagajului

Pasagerul are obligația de să-și ridice bagajul odată ce ajunge la destinația indicată pe biletul electronic.

În conformitate cu Capitolului VI din prezentele Termeni și Condiții Generale de Transport, Bees Airlines nu garantează conexiunile cu alte zboruri sau cu alte mijloace de transport. Bees Airlines nu este responsabilă pentru transferul bagajelor pasagerului la alte companii aeriene, pasagerul este singurul obligat să ridice bagajul de pe bandă și să-l înregistreze ulterior pentru următorul zbor.

Dacă bagajul nu este ridicat de pe bandă și înregistrat pentru următorul zbor și nici preluat în următoarele 30 de zile calendaristice începând cu momentul inițial în care a fost înregistrat în depozit, acesta va fi păstrat în custodia companiei aeriene contra unei taxe de depozitare. În situația în care, după 30 de zile de la data la care bagajul a fost depozitat, acesta nu este revendicat, Bees Airlines poate dispune de el fără a-și asuma nicio responsabilitate.

Dreptul de a ridica bagajul aparține proprietarului acestuia sau reprezentantului legal care poate prezenta eticheta de identificare a bagajului.

11.3. Bagajul cu valoare declarată

Ca operator aerian în funcțiune, Bees Airlines nu va accepta transportul de bagaje cu valoare declarată.

11.4. Bagajul de mână

11.4.1. Pentru fiecare pasager se admite un singur bagaj mic de mână. Dimensiunile maxime pentru bagajele de mână nu trebuie să depășească 55 cm x 40 cm x 20 cm (22 inchi x 16 inchi x 8 inchi). Adițional la bagaj de mână, pasagerul are dreptul să aducă un singur articol personal, cum ar fi o poșetă, o geantă de laptop sau un rucsac mic.

În plus, fiecare pasager poate aduce în cabină produse achiziționate din magazinele Duty Free din aeroport, ambalate și sigilate în pungi Duty Free.

Bebelușilor nu li se permite un bagaj de mână, dar aceștia pot beneficia de avantajele prevăzute în articolul.1.1.

Fiecare piesă de bagaj va fi acceptată în baza tarifului aplicat.

11.4.2. Bagaje speciale
11.4.2.1. Bagajul pe locul din cabina

Dacă pasagerul dorește să ia în salon articole care sunt extrem de fragile, scumpe sau voluminoase (care depășesc greutatea și dimensiunea maximă permisă pentru bagajele de mână), acestea se va accepta doar în baza confirmării în prealabil din partea companiei aeriene. În acest caz, va fi oferit un loc suplimentar și fiecare loc va fi taxat corespunzător.

Un astfel de bagaj poate fi:

 • a) instrumente muzicale,

 • b) lucrări de artă,

 • c) echipamente electronice,

 • d) bagaj diplomatic,

 • e) bagaje valoroase,

 • f) altele (fragile, nepotrivite pentru transport în cală, etc.).

Bagajul transportat pe locul suplimentar trebuie să respecte următoarele limitări:

 • a) greutate de 40 kg,

 • b) dimensiuni:

  Amplasat între două scaune - 43 x 155 x 23 cm (lățime x lungime x înălțime)

  Amplasat pe scaun 43 x 50 x 97 cm (lățime x lungime x înălțime)

Pasagerii care călătoresc cu bagaj pe locul din cabină nu vor putea călători în rândul de ieșire de urgență, în rândul de ieșire obișnuită sau pe locul lângă culoar în cabina aeronavei.

11.4.2.2. Instrumente muzicale

Instrumentele muzicale pot fi transportate pe zborurile Bees Airlines ca bagaj al pasagerului în următoarele moduri:

 • a) Bagaj de mână:

  Instrumentele muzicale mici pot fi transportate ca bagaj de mână, în locul bagajului de mână permis, cu condiția ca numărul, dimensiunile și greutatea acestora să respecte limitele pentru bagajul de mână alocate în rezervarea.

  Instrumentele muzicale trebuie transportate într-un ambalaj dur pentru a fi protejate.

 • b) Loc suplimentar - Cabin Seat Baggage:

  Instrumente muzicale precum violoncelul, tobele, chitarele, arfele, viorile, amplificatoarele/boxele folosite cu instrumente muzicale, etc. vor fi acceptate pentru transport în cabina de pasageri pe un scaun suplimentar.

 • c) Bagaj de cală:

  Instrumentele muzicale pot fi transportate ca bagaj de cală, iar în acest caz se vor aplica regulile pentru bagajul de cală conform rezervării efectuate, privind numărul, greutatea și dimensiunile bagajului.

  Instrumentul muzical trebuie să fie ambalat într-o husă de protecție solidă. În cazul unui ambalaj necorespunzător, Bees Airlines nu își asumă răspunderea pentru eventualele deteriorări.

  În cazul în care instrumentul împreună cu husa sa depășește limitele pentru bagajul de cală, se vor aplica taxele pentru exces de bagaj.

11.4.3. Dacă pasagerul se prezintă la poarta de îmbarcare cu un bagaj de mână care nu corespunde dimensiunilor sau greutății specificate în articolul 11.4.1 sau cu un bagaj suplimentar de cabină, pasagerul va trebui să achite o taxă de procesare a bagajelor urgente. Bagajul respectiv va fi înregistrat și transportat ca bagaj de cală.

11.4.4. În conformitate cu Condițiile de Transport, înainte de îmbarcare, toți pasagerii trebuie să cântărească bagajul de mână pentru a se asigura că acesta îndeplinește în totalitate cerințele de dimensiuni și greutate (inclusiv mânere, roți și orice posibilă proeminență). Acest serviciu este disponibil la ghișeul de check-in și la poarta de îmbarcare. Personalul de check-in/îmbarcare are dreptul de a verifica bagajele pasagerilor pentru a se asigura că acestea respectă în totalitate prevederile acestor Condiții de Transport.

11.4.5. Compania aeriană își rezervă dreptul de a refuza transportul oricărui bagaj de mână care nu corespunde prevederilor din articolul 11.4. Pasagerii care nu respectă Condițiile de Transport pentru bagajul de mână pot fi refuzați la îmbarcare dacă nu permit ca bagajul lor să fie depozitat în compartimentul de bagaje al aeronavei.

Bees Airlines nu va fi considerată responsabilă pentru orice deteriorare cauzată de pasageri, în cazul în care pasagerii refuză să respecte aceste condiții de transport.

11.5. Articole interzise în bagajul de cală

Este interzis să se includă în bagajul pasagerilor obiecte care ar putea pune în pericol siguranța zborului, a aeronavei sau a pasagerilor, precum obiectele menționate în Instrucțiunile Tehnice pentru Siguranța Transportul aerian al Bunurilor Periculoase emise de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), în instrucțiunile Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA) și în regulamentele noastre (mai multe detalii sunt disponibile la cerere), cum ar fi:

 • a) Materialele radioactive.

 • b) Armele ofensive și armele de foc, munițiile letale sau neletale, altele decât cele folosite în vânătoare sau sport. Excepție de la această regulă fac:

  - Arme și arme de foc, precum și muniție pentru vânătoare sau tir sportiv, care pot fi transportate doar ca bagaj înregistrat conform Condițiilor noastre de transport. Acestea trebuie să fie desfacute în părțile componente si impachetate corespunzator separate de muniția aferentă. Muniția trebuie transportată conform Regulamentelor privind Transportul Mărfurilor Periculoase emise de ICAO și IATA. Astfel de articole trebuie declarate la check-in.

  - Armele albe, săbii, pumnale, şi alte obiecte similare pot fi transportate doar ca bagaj de cală conform condiţiilor noastre de transport. Acestea trebuie declarate la check-in.

 • c) Unelte și alte obiecte pentru tăiere/găurire pot fi transportate doar ca bagaj de cală în conformitate cu condițiile noastre de transport. Aceste articole trebuie declarate la check-in.

 • d) Este interzis să introduceți în bagajul dvs. de cală bani, bijuterii, metale prețioase, laptopuri, obiecte electronice personale, documente importante, acte, pașapoarte sau alte documente de identitate.

Nerespectarea acestor recomandări ne exonerează de orice răspundere legată de pierderea, deteriorarea sau distrugerea articolelor menționate mai sus, care poate apărea în timpul manipulării sau transportului.

11.6. Măsurile de securitate pentru bagaj de mână

În conformitate cu Reglementările Naționale de Securitate, Bees Airlines a adoptat restricții și cerințe pentru transportul lichidelor, gelurilor și aerosolilor în bagajul de mână.

Aceste restricții sunt aplicabile în scopul prevenirii unor eventuale acte teroriste în aviația civilă folosind explozivi lichizi.

Următoarele produse vor fi considerate lichide:

 • a) Apă și alte tipuri de băuturi, supe și siropuri;

 • b) Parfumuri;

 • c) Rimel, spray-uri, creme, loțiuni și uleiuri; geluri, inclusiv geluri pentru păr și duș; pastă de dinți, inclusiv pastă de dinți;

 • d) Conținutul recipientelor sub presiune, inclusiv spumă de ras, alte spume și deodorante;

 • e) Oricare alt articol cu consistență similară.

Metoda de ambalare:

 • a) Lichidul, gelul sau aerosolul trebuie să fie în recipiente individuale de până la 100 ml fiecare;

 • b) Recipientele trebuie să fie ambalate într-o pungă de plastic transparent, resigilabilă, sau cu fermoar;

 • c) Dimensiunile maxime pentru pungă de plastic utilizată pentru ambalarea recipientelor cu lichide, geluri și aerosoli trebuie să fie de 20 x 20 cm și cu o capacitate de maximum un litru;

 • d) Pungă de plastic utilizată pentru ambalarea recipientelor cu lichide, geluri și aerosoli trebuie să fie sigilată și prezentată separat de celelalte bagaje la controlul de securitate;

 • e) Se permite doar o (1) pungă de plastic pe pasager.

Excepții:

 • a) Transportul de lichide, geluri și aerosoli cumpărați din magazine duty-free, din zonele securizate, ambalate într-o pungă de plastic transparentă, trebuie să rămână sigilate până la destinația finală. Pungă de plastic, sigilată într-un magazin duty-free, trebuie să includă un bon de plată pentru produsul achiziționat, exclusiv cu data călătoriei.

 • b) Transportul de lichide sau piureuri pentru bebeluși și lapte în cantități corespunzătoare, în funcție de durata zborului.

 • c) Transportul medicamentelor sub formă lichidă, de gel sau aerosoli, utilizate exclusiv cu certificatul medical emis de instituția medicală competentă sau farmacia autorizată.

 • d) Transportul de medicamente precum insulină, plasmă, etc., doar dacă pasagerul deține un certificat obținut de la un medic autorizat.

11.7. Animale vii

11.7.1. Bees Airlines acceptă transportul de animale de companie mici (doar câini și pisici) la bordul aeronavei; animalele trebuie să aibă vârsta de cel puțin 3 luni, să fie vaccinate, curate, fără miros, independente de laptele matern, să nu fie însărcinate și să fie transportate în containerele specializate cu dimensiuni maxime de 40 cm x 30 cm x 24 cm (lungime x lățime x înălțime), cu o greutate totală de 8 kg. Containerul animalului trebuie să fie asigurat de pasager și să corespundă condițiilor de dimensiune și greutate, precum și cerințelor privind soliditatea, protecția animalului, a persoanelor și a obiectelor din jur. Proprietarul animalului este responsabil de transportarea containerului sub scaunul din față. Proprietarului animalului i se va atribui un loc la fereastră, cu excepția locurilor de la ieșirile de urgență. Nu se acceptă mai mult de 2 (două) animale la bord. Pentru transportul animalelor se percepe o taxă pentru fiecare animal de companie, per segment de zbor, achitată prin intermediul site-ului nostru web sau la aeroport ca parte a procedurilor de check-in

Se acceptâ transportul a mai multor animale într-un singur container dacă se asigură un confort decent pentru a sta sau a se întinde simultan fără a se atinge unul de celălalt, respectând limitele de greutate și dimensiune permise. În acest caz, transportul se permite contra unei taxe per container, per segment de zbor, serviciul fiind achitat prin intermediul site-ului nostru web sau la aeroport ca parte a procedurilor de check-in.

Pasagerii care călătoresc cu sugari nu pot călători cu un animal de companie în cabină (PET).

Pasagerii care călătoresc cu animale de companie (câine sau pisică + cușcă cu greutatea maximă de 8 kg) în cabina avionului trebuie să se prezinte la ghișeul de check-in din aeroport cu cel puțin 2 (două) ore înainte de plecare, având la ei documentele menționate în articolul 11.7.3., pentru a efectua formalitățile necesare legate de animalul de companie. Pasagerii care călătoresc cu animale de companie sunt obligați să se prezinte la ghișeul de check-in, chiar dacă s-au înregistrat online sau nu au bagaje de înregistrat. Un animal de companie suplimentar poate fi transportat în cabină doar dacă se achiziționează un loc suplimentar.

11.7.2. Bees Airlines permite transportul animalelor de companie în compartimentul de bagaj (AVIH), câini sau pisici, în cuști standard conforme cu regulamentele IATA, cu dimensiuni de maxim 120 cm x 80 cm x 80 cm (lungime x lățime x înălțime), cu o greutate totală de 32 kg. Pentru transportul animalelor se percepe o taxă pentru fiecare animal de companie, per segment de zbor, achitată prin intermediul site-ului nostru web sau la aeroport ca parte a procedurilor de check-in.

Se acceptâ transportul a mai multor animale (AVIH) într-un singur container dacă se asigură un confort decent pentru a sta sau a se întinde simultan fără a se atinge unul de celălalt, respectând limitele de greutate și dimensiune permise. În acest caz, transportul se permite contra unei taxe per container, per segment de zbor, serviciul fiind achitat prin intermediul site-ului nostru web sau la aeroport ca parte a procedurilor de check-in.

Nu se acceptă mai mult de 2 (două) animale (AVIH) în compartimentul de bagaj.

Dacă animalul și containerul depășesc 32 kg, vă rugăm să ne contactați pentru a verifica posibilitatea de a accepta un astfel de animal și, dacă se confirmă transportul animalului, în acest caz va fi aplicată o taxă pentru excedent de bagaj.

Containerul folosit pentru transportul animalelor trebuie să respecte cerințele Regulamentelor pentru Transportul Animalelor Vii IATA (IATA Live Animal Regulations - LAR). Containerul trebuie:

 • a) să fie suficient de mare pentru ca animalul să poată sta în picioare, să se poată întoarce și să se poată culca în poziție normală;

 • b) să fie solid, curat, închis și protejat împotriva unei posibile deteriorări;

 • c) să protejeze persoana care o manevrează împotriva zgârieturilor sau mușcăturilor provocate de animal;

 • d) să prevină deteriorarea stării de sănătate a animalului;

 • e) să prevină orice parte a animalului să iasă în afara containerului;

 • f) să fie bine ventilat pe cel puțin 3 (trei) părți;

 • g) să aibă containere pentru mâncare și apă la care animalul să aibă acces;

 • h) să fie asigurat de pasager.

Nu se recomandă transportul animalelor brahicefale în compartimentul de bagaje.

Pasagerii care călătoresc cu AVIH trebuie să se prezinte la ghișeul de check-in din aeroport cu cel puțin 2 (două) ore înainte de plecare, având la ei documentele menționate în articolul 11.7.3., pentru a efectua formalitățile necesare legate de AVIH. Pasagerii care călătoresc cu AVIH sunt obligați să se prezinte la ghișeul de check-in, chiar dacă s-au înregistrat online sau nu au bagaje de înregistrat.

11.7.3. Pentru a călători cu un animal de companie într-un stat al Uniunii Europene, animalele vii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

11.7.4. Pentru pasagerii care călătoresc cu un animal de companie în cabină, alocarea locurilor se va face la un loc la fereastră, cu excepția primului rând, pentru a nu crea disconfort altor pasageri. În cazul în care există mai multe animale de companie la bord, Bees Airlines își rezervă dreptul de a separa pasagerii și de a-i așeza la cel puțin 10 (zece) rânduri distanță unul de altul, pentru a evita orice interacțiune zgomotoasă între animale.

11.8. Rămășițele umane

Transportul rămășițelor umane este permis numai in urne funerare, cu respectarea următoarelor condiții:

 • - rămășițele umane pot fi transportate într-o urnă funerară în bagajul de cală, în conformitate cu prevederile art. 11.1.1., sau în bagajul de mână sau ca bagaj de mână, în conformitate cu prevederile art. 11.4.1., sau prin intermediul serviciului cargo;

 • - ambalajul urnei trebuie să asigure etanșeitate și discreție totală pe tot parcursul călătoriei și să fie fabricat dintr-un material care permite inspecția cu raze X (precum nu plumb sau titan).

Pasagerul care transportă rămășițe umane într-o urnă funerară trebuie să aibă toate documentele necesare conform cerințelor autorităților competente la punctele de plecare, tranzit și destinație.

Bees Airlines nu răspunde de condițiile de acceptare a urnelor funerare ale altor companii aeriene care operează posibile zboruri în conexiune.

11.9. Arme și muniții

Armele vor fi acceptate pentru transport exclusiv pe zborurile directe bees airlines, de la persoane fizice care le predau și transportă ca bagaj înregistrat în conformitate cu prevederile acestei proceduri și de la entitățI juridice sub formă de cargo.

La bordul aeronavelor bees airlines se permit următoarele articole:

 • - carabină de model militar sau realizat prin model special, armă neutralizată, armă de antrenament, armă veche de mic calibru, armă sportivă, armă de vânătoare cu țeavă de glonț, arme cu țeavă mixtă și țeavă lisă, muniții pentru aceste arme și componentele lor;

 • - arme cu aer comprimat și cu CO2, cum ar fi pistoale, puști cu alice, carabine și puști și pistoale cu bile;;

 • - dispozitive de producție națională pentru tragerea cu gloanțe, echipate cu cauciuc sau materiale similare prin caracteristicile lor asemănătoare proiectilelor cu acțiune neletală și gloanțe pentru acestea,

 • - pistoale de jucărie, replici și imitații de arme de foc care pot fi confundate cu arme reale;

 • - arme albe (săgeți, baionete, arcuri, bâte, arbalete, săbii, spade, cuțite de vânătoare și cuțite cu deschidere automată);

 • - pistoale și revolvere cu gaz;

Dreptul de deținere, utilizare, export/import al cărora a fost certificat prin permisiunea specială de la organele de stat autorizate, și pasagerul a declarat în prealabil deținerea unei astfel de arme, sau care a fost descoperită în timpul procedurilor de control de către reprezentanții autorităților aeroportului de plecare.

ATENȚIE! Următoarele articole sunt interzise pentru transport cu aeronavele bees airlines:

 • - muniție cu gloanțe de tip exploziv sau incendiar;

 • - recipiente de pulverizare cu gaz lacrimogen, gaz paralizant sau recipiente cu gaz iritant, muniție pentru pistoale de pulverizare cu gaz, recipiente portabile (capsule) cu gaz lichefiat sau aer comprimat;

 • - arma și muniția ca bagaj neînsoțit;

 • - muniția sub forma de cargo.

Muniția explozivă și incendiară (gloanțe și protectile) sunt interzise pentru transport aerian. recipiente cu gaz, cartușe pentru pistoale de pulverizare cu gaz, recipiente portabile (capsule) cu gaz comprimant pentru arma cu aer ni vor fi acceptate pentru transport pe zborurile de pasageri operate de Bees Airlines.

Capitolul 12. Modificări de orar, rețineri, anulări de zboruri

12.1. Modificări de orar

12.1.1. Orarul zborurilor Bees Airlines este publicat în sistemul de rezervări pe site-ul oficial și pe biletul de zbor. Orele de zbor afișate în orar pot fi modificate în perioada cuprinsă între data publicării și data programată pentru călătoria pasagerului. Orice modificare survenită în orar va fi introdusă în sistemul de rezervări de pe site-ul Bees Airlines.

12.1.2. Înainte de a confirma rezervarea, Bees Airlines va informa pasagerul cu privire la orarului zborului valabil în acea dată, care va fi tipărit pe biletul electronic primit ca rezultat al finalizării rezervării și confirmării plății. Bees Airlines va depune toate eforturile pentru a informa pasagerul cu privire la orice modificare a orarului zborului, prin toate mijloacele disponibile operatorului aerian (e-mail / telefon / agent handling), motiv pentru care recomandăm ca detaliile de contact indicate în rezervare să fie cele ale pasagerului.

12.2. Anularea zborului

12.2.1. Dacă un zbor este anulat sau nu este efectuat conform orarului de zbor specificat în bilet, cu acordul pasagerului, Bees Airlines va acționa în următorul mod:

 • a. va transporta pasagerul cu primul zbor al operatorului aerian către destinația finală a pasagerului, în limitele locurilor disponibile, fără a percepe taxe suplimentare, iar în cazul în care acestea sunt impuse, va prelungi valabilitatea biletului de zbor,

 • sau

 • b. Va rambursa integral suma plătită de pasager, iar răspunderea Companiei încetează din acel moment.

Capitolul 13. Rambursarea

13.1. Conform termenilor prevăzute în prezentul articol, nu se va efectua rambursarea biletelor electronice, cu excepția biletelor pentru care baza tarifară permite o anulare și rambursare parțială.

13.2. Dacă Bees Airlines nu poate să își îndeplinească obligația de transport, se va rambursa tariful plătit sau o parte din acesta, conform prevederilor acestui articol:

 • a. Sr va efectua rambursarea integrală a sumei indicate pe biletul de zbor, în cazul în care zborul a fost anulat și nu există posibilitatea de a oferi o alternativă.

 • b. În cazul în care zborul unui segment al rutei indicate pe biletul de zbor este anulat, suma returnată pasagerului va fi egală cu diferența dintre tariful plătit pentru întreaga rută și tariful aplicabil la segmentul de zbor anulat.

13.3. Rambursările vor fi efectuate doar către persoanele ale căror nume este specificat pe biletul electronic sau către cei care au efectuat plata, în schimbul prezentării biletului sau a cuponului neutilizat și a chitanței de plată.

13.4. Cererile de rambursare se fac în scris și se trimit companiei aeriene folosind formularul de contact online afișat pe site-ul oficial.

13.5. Rambursarea va fi efectuată în aceeași monedă ca cea folosită pentru plata biletului electronic.

13.6. Dacă pasagerul acceptă o altă formă de rambursare (servicii suplimentare ale companiei / vouchere / credit), prevederile prezentului document se aplică formei de rambursare respective.

13.7. Rambursarea biletului se procesează în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data cererii de rambursare din partea pasagerului pentru transportul aerian neutilizat, emis cu bilet electronic. Dacă nu este posibilă procesarea rambursării în termen de 3 (trei) zile, rambursarea se va efectua într-un alt interval de timp convenit de părți, dar nu mai târziu de 7 (șapte) zile lucrătoare. Perioada de rambursare se calculează din ziua următoare datei la care compania aeriană sau agentul de vânzări primesc documentele necesare pentru operațiunea de rambursare. În cazul plății online, rambursarea se va face pe cardul de plată utilizat, în termenii stabiliți de banca emitentă a cardului de plată.

Capitolul 14. Credit/ voucher/ EMD

Un credit (voucher) reprezintă o reducere pe care Bees Airlines oferă pasagerilor săi pentru achiziționarea biletelor sau serviciilor noi furnizate de Bees Airlines. Acesta nu este un credit fizic sau electronic. Acesta va fi utilizat doar ca mijloc de plată la rezervarea de noi bilete și/sau servicii Bees Airlines. Valabilitatea creditului va fi comunicată pasagerului în momentul când creditul este acordat.

Voucherul sau EMD (Document Electronic Divers) reprezintă un document cu un cod unic de identificare oferit de Bees Airlines pasagerilor săi pentru achiziții viitoare (bilete / servicii). Voucherul sau EMD poate fi folosit apelând Serviciul Suport Clienți sau pe site-ul oficial al companiei aeriene.

Dacă pasagerul a acceptat o formă alternativă de rambursare sau compensare, nu poate inversa decizia.

Capitolul 15. Comportamentul la bordul aeronavei

15.1. Aspecte generale

Un pasager turbulent este o persoană care comite oricare dintre următoarele acte la bordul unei aeronave, începând de la momentul închiderii ușii aeronavei, înainte de decolare, până la momentul deschiderii ușii după aterizare și în timpul procesării sale (check-in / îmbarcare), indiferent de momentul în care acestea sunt făcute:

 • agresiune, intimidare sau amenințare care poate pune în pericol ordinea publică și liniștea la bordul aeronavei sau siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor acestora;

 • neglijență intenționată sau deteriorarea aeronavei, echipamentelor, structurii și echipamentelor conexe, care pot pune în pericol ordinea publică și liniștea la bordul aeronavei sau siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor acestora;

 • comunicarea intenționată a informațiilor false care pun în pericol siguranța și securitatea aeronavei;

 • refuzul de a urma o instrucțiune legală dată de către comandantul aeronavei sau de către un membru al echipajului, în scopul asigurării siguranței și securității aeronavei sau a persoanelor și bunurilor de la bord, sau pentru menținerea ordinii și disciplinei la bordul aeronavei;

 • refuzul de a respecta instrucțiunile legale referitoare la interdicția de fumat la bordul aeronavei;

În conformitate cu Convenția de la Tokyo și ținând cont de cele de mai sus, comandantul aeronavei are autoritatea:

 • să interzică accesul la aeronavă al unei persoane într-o stare inadecvată, în cazul în care acest lucru ar putea pune în pericol siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia;

 • să debarce orice persoană sau orice parte a marfei pe care el consideră, din punctul său de vedere, a fi un pericol potențial pentru siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia, pasagerul aflându-se într-o stare inadecvată sau având un comportament nepotrivit și fără drept la rambursare sau compensație, cu posibilitatea ca acestora să li se refuze un zbor viitor;

 • să decidă să aterizeze la cel mai apropiat aeroport pentru a debarca pasagerul turbulent.

Dacă comportamentul nepotrivit al pasagerului turbulent duce la săvârșirea unui act care conține elemente de posibilă contravenție sau infracțiune, Compania Aeriană va raporta atât acest comportament nepotrivit, cât și consecințele acestuia autorităților competente pentru a iniția o posibilă investigație privind contravenția sau infracțiunea pentru acțiunile întreprinse de pasagerul turbulent la bordul aeronavei sau în timpul procedurilor de check-in / îmbarcare. Dacă din cauza comportamentului necorespunzător al pasagerului, transportatorul aerian este forțat să devieze traiectoria aeronavei către o destinație nouă, diferită de cea stabilită anterior, pentru ca pasagerul în cauză să fie debarcat, acesta va suporta toate costurile rezultate în urma acestei aterizări forțate, inclusiv orice penalități impuse transportatorului aerian de către autoritățile competente ale țării în care a aterizat. Nu este permis consumul de băuturi alcoolice, în afara celor servite sau vândute de membrii echipajului, la bordul aeronavei. Transportatorul aerian își rezervă dreptul de a refuza să servească băuturi alcoolice oricărui pasager care se află într-o stare inadecvată, pentru a nu pune în pericol siguranța și securitatea zborului.

15.2. Dispozitive electronice

Din motive de siguranță a zborului, Bees Airlines poate interzice sau restricționa utilizarea dispozitivelor electronice la bordul aeronavei, inclusiv telefoane mobile, laptopuri, înregistratoare mobile, radiouri portabile, playere CD, jocuri electronice sau dispozitive de transmitere/recepție, inclusiv jucării controlate la distanță sau orice dispozitive similare.

Capitolul 16. Formalități administrative

16.1. Generalități

16.1.1. Pasagerul este în întregime responsabil să obțină toate documentele și vizele necesare pentru călătoria sa.

16.1.2. Bees Airlines nu își asumă responsabilitate pentru consecințele rezultate din imposibilitatea de a obține documentele sau vizele necesare.

16.2. Documente de călătorie

Înainte de zbor, pasagerul trebuie să prezinte toate documentele de ieșire, intrare și de sănătate sau alte documente necesare conform legilor, regulilor, ordinelor sau cerințelor țărilor implicate și să permită companiei aeriene să facă și să păstreze copii ale acestor documente. Bees Airlines își rezervă dreptul de a refuza transportul pasagerilor dacă aceștia nu respectă cerințele de mai sus sau dacă documentele lor de călătorie nu sunt corespunzătoare.

16.3. Vizele necesare

Având în vedere relațiile internaționale implicate în transportul de pasageri, fiecare pasager are obligația să obțină toate drepturile necesare pentru a intra pe teritoriul țării de destinație. Toate informațiile necesare pot fi verificate prin vizitarea site-urilor oficiale ale Poliției de Frontieră a țării de destinație sau prin apelarea ambasadei/consulatului/reprezentanței locale în țara de destinație.

Pentru mai multe informații, pasagerii pot verifica site-ul oficial.

16.4. Refuz de intrare în țara de destinație

Dacă pasagerul este refuzat de a intra într-o anumită țară, acesta va fi obligat să plătească toate amenzile sau taxele impuse de guvernul țării respective companiei aeriene Bees Airlines precum și costul pentru transportul său din acea țară. Bees Airlines nu va rambursa tariful pe care pasagerul l-a plătit pentru transportul său către țara în care i s-a interzis intrarea.

16.5. Pasagerii sunt responsabili pentru achitarea amenzilor, penalităților, costurilor de detenție etc.

Dacă compania aeriană este obligată să plătească amenzi sau penalități sau să suporte cheltuieli rezultate din nerespectarea de către pasager a legilor, regulilor, ordinelor sau cerințelor legate de călătorie ale țărilor implicate sau din imposibilitatea sa de a prezenta documentele necesare, pasagerul va rambursa companiei aeriene, la cerere, orice sumă sau cheltuială legată de acest aspect. În acest scop, Bees Airlines poate utiliza valoarea segmentelor neutilizate de pe biletul electronic sau orice alte fonduri ale pasagerului care se află în posesia companiei, echivalentă sumei achitate, și, dacă această valoare nu este suficientă, transportatorul aerian poate solicita ca pasagerului să recupere suma totală restantă.

16.6. Controlul vamal și inspecție de securitate la aeroport

Pasagerul este obligat să supună bagajul său inspecției vamale la cererea personalului vamal sau a altor autorități guvernamentale. Bees Airlines nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau deteriorare survenită în timpul acestor verificări sau din cauza nerespectării acestor cerințe.

Înainte de îmbarcare, pasagerul este obligat să treacă prin controlul de securitate, atât pentru el/ea, cât și pentru bagajele sale.

16.7. Întrerupere în caz de urgență în timpul zborului

În cazul în care pasagerul se îmbolnăvește la bordul aeronavei și Bees Airlines consideră necesară o aterizare de urgență la cel mai apropiat aeroport pentru a primi asistența medicală necesară, pasagerul va fi responsabil pentru plata cheltuielilor medicale și a costurilor de cazare pentru familia sau prietenii care îl însoțesc, precum și pentru costurile viitoare legate de transportul său de la punctul de aterizare neplanificat către destinația finală. Bees Airlines recomandă insistent pasagerilor să aibă o asigurare medicală și de transport valabilă pe perioada călătoriei.

Capitolul 17. Răspunderea pentru daune

17.1. Condiții generale

Răspunderea Bees Airlines va fi determinată de Termenii și Condițiile Generale de Transport ale companiei. Răspunderea Bees Airlines este limitată, iar compania recomandă cu tărie clienților să încheie o asigurare adecvată pentru călătoria pe care o planifică.

Cu excepția cazurilor prevăzute de de legislația internă și cea comunitară, transportul Bees Airlines va fi supus regulilor și limitărilor legate de răspunderea stabilită de Convenția de la Montreal, cu condiția ca transportul este unul internațional la care se aplică Convenția. Cu excepția cazurilor prevăzute de dreptul internațional, transportul aerian efectuat de Bees Airlines este supus regulilor și limitărilor legate de răspunderea stabilită de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 doar dacă transportul este unul comunitar. Orice răspundere a transportatorului aerian pentru daune va fi redusă dacă pasagerul, prin neglijența, eroarea sau omisiunea sa, favorizează, cauzează sau contribuie la daune. Transportatorul aerian va fi răspunzător doar pentru daunele care survin în timpul zborului sau pe segmentele de zbor în care numărul de zbor cu codul companiei (KON) apare în rubrica rezervată transportatorului din biletul de călătorie pentru acel zbor sau segment de zbor.

17.2. Răspunderea pentru bagaj de mână

Bees Airlines nu este responsabilă pentru pierderea sau lipsa conținutului bagajului de mână al pasagerului.

17.3. Răspunderea pentru bagaj de cală

Răspunderea Bees Airlines pentru pierderea sau lipsa conținutului bagajului înregistrat va fi limitată la suma de 19 DST (Drepturi Speciale de Tragere) pe kilogram. Valoarea compensației va fi determinată în funcție de greutatea înregistrată în momentul predării bagajului la cala, indiferent de valoarea obiectelor deteriorate sau pierdute. În cazul excepțional în care greutatea bagajului de cală nu este înregistrată la check-in, despăgubirea va fi calculată la greutatea standard de 23 de kilograme. Dacă bagajul de cală este deteriorat, acesta va fi compensat în funcție de uzura acestuia. Uzura se va calcula, după cum urmează: în primul an de folosință, uzura reprezintă 20% din valoarea de achiziție, conform chitanței de achiziție. Începând cu al doilea an, se adaugă 10% la valoarea uzurii pentru fiecare an ulterior de folosință. Transportatorul aerian nu își asumă responsabilitatea pentru bagajele pătate cu anumite substanțe (vin, ulei, alimente sau produse similare) sau pentru cele care au suferit daune minore (de exemplu: zgârieturi, rupturi ale cusăturii cauzate de greutate excesivă, precum și, cifru, chei, lacăte rupte, mânere laterale rupte, roți, și orice accesorii pentru bagaje). Dacă pasagerul se prezintă la ghișeul de check-in cu bagaje deteriorate, acestea vor fi preluate și etichetate cu Eticheta de Răspundere Limitată, iar transportatorul aerian nu va avea nicio responsabilitate pentru starea bagajelor. Dacă pasagerul transportă obiecte interzise conform art. 11.5 în bagajul de cală, transportatorul aerian nu este responsabil pentru daunele cauzate acestora. Dacă bagajul de cală conține bunuri perisabile sau stricate (alimente, băuturi), transportatorul aerian își rezervă dreptul de a îndepărta și de a depozita astfel de conținuturi, fără ca pasagerul să primească compensație.

Transportatorul aerian nu este responsabil pentru:

 • deteriorarea bagajului de cală, în măsura în care a survenit ca rezultat direct sau indirect al calității necorespunzătoare a bagajului, a unui defect sau a supraîncărcării acestuia;

 • daunele cauzate la controlul de securitate;

 • deteriorări superficiale apărute în urma manipulării normale a bagajelor înregistrate predate la transport, cum ar fi: pierderea/ distrugerea curelelor tragere/securizare, tăieturi și zgârieturi minore, pierdere/deteriorare a elementelor atașate bagajului care nu au fost prevăzute de producător și care nu afectează utilizarea ulterioară normală a bagajului (lacăt, etichete cu nume, curele, huse, etc.).

Pentru a depune o reclamație pentru compensație, pasagerul trebuie să furnizeze următoarele documente:

 • PIR (Property Irregularity Report) întocmit înainte de a părăsi aeroportul; ;

 • Tichetul de îmbarcare;

 • Etichetă de identificare a bagajului;

 • Fotografii ale bagajului deteriorat, care să arate numele mărcii;

 • Chitanță sau factură, care confirmă costul valizei și data achiziției.

În cazul în care pasagerul nu poate furniza o chitanță de plată, suma compensației va fi calculată pe baza gradului de deteriorare a bagajului conform raportului PIR întocmit la aeroport și a valorii mărcii confirmată prin fotografii, după cum urmează:

Deteriorări majore, în măsura în care nu poate fi utilizat:

 • Mărci Premium*: până la 80 EUR/piesă

 • Mărci Regulare**: până la 50 EUR/piesă

Deteriorări minore, în măsura în care poate fi utilizat după reparație:

 • Mărci Premium*: până la 40 EUR/piesă

 • Mărci Regulare**: până la 20 EUR/piesă

*Mărci Premium precum Samsonite, RIMOWA, HARTMANN, LOUIS VUITTON, American Tourister, L.L. Bean, Briggs & Riley.
**Mărci Regulare includ toate celelalte, cu excepția celor specificate ca premium.

Termenii și Condițiile de călătorie nu va duce la renunţarea la excluderile sau limitările de răspundere prezente în reglementările internaționale, europene sau în legile interne în vigoare, cu excepţia cazului în care acest lucru este specificat în mod expres. În cazul în care bagajul de cală al titularului este întârziat, transportatorul aerian este responsabil pentru daunele dovedite, doar dacă nu a luat toate măsurile necesare pentru a evita astfel de daune sau dacă a fost imposibil să se ia astfel de măsuri.

Dacă pasagerul, intenționat sau din neglijență, a contribuit la producerea daunelor, valoarea pretențiilor va fi redusă cu suma legată de contribuția lor.

17.4. Răspunderea pentru răniri aduse persoanei și deces

În conformitate cu Regulamentul European (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, din 13 mai 2002, de modificare a Regulamentului European (CE) nr. 2027/1197 al Consiliului, din 9 octombrie 1997, privind răspunderea transportatorului aerian, în cazul în care există situații care pot duce la deces, vătămării sau leziuni corporale ale pasagerului ca rezultat a unui accident survenit la bordul unei aeronave a companiei Bees Airlines sau în timpul proceselor de imbarcare si debarcare în timpul unui zbor efectuat de Bees Airlines, compensația aeriană nu este limitată financiar.

Pentru daune de până la 113,000 DST, operatorul aerian nu poate contesta solicitarea de despăgubire. Dacă daunele depăşesc această limită, operatorul aerian se poate apăra împotriva unei solicitări de despăgubire, dovedind că el și agenții săi au luat toate măsurile necesare pentru a evita dauna sau că a fost imposibil pentru el sau pentru agenții săi de a lua astfel de măsuri. În cazul în care transportatorul aerian dovedește că daunele au fost produse sau favorizate de neglijența pasagerului, compania aeriană poate fi eliberată de răspundere, în întregime sau în parte.

Compania aeriană va efectua o plată anticipată, pentru acoperirea cheltuielilor imediate, în termen de 15 zile de la identificarea persoanei îndreptăţite la despăgubiri (în cazul decesului, această plată anticipată nu va fi mai mică de 15,000 DST per pasager).

Orice plată în avans nu reprezintă acceptarea răspunderii și poate fi redusă din plățile ulterioare, dar va fi returnată în cazul în care neglijența pasagerului sau a persoanei care a primit plata a cauzat sau a contribuit la daune, sau dacă persoana care a primit plata nu este persoana îndreptățită la despăgubire.

Capitolul 18. Reclamațiile și acțiunile

Pentru orice neregularitate (pierdere/ deteriorare/ furt de bagaje), pasagerul trebuie să se prezinte la Biroul Bees Airlines Lost & Found, situat în zona de bagaje din aeroport, pentru a fi întocmit un PIR (Property Irregularity Report) înainte de a părăsi aeroportul. Dacă pasagerul al cărui bagaj a fost întârziat/ pierdut/ deteriorat nu depune un raport PIR înainte de a părăsi zona de ridicare a bagajelor la aeroportul de sosire, transportatorul aerian va declina responsabilitatea.

18.1.1. Preluarea bagajului de către posesorul Etichetei de Identificare fară a depune un raport PIR la momentul predării este o probă suficientă că bagajul a fost predat in condiții bune și în conformitate cu Contractul de Transport, de către transportator.

Conform Regulamentului (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2027/1997 referitor la răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accident, în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului înregistrat, pasagerul trebuie să depună o plângere în scris în termen de 7 (șapte) zile de la înregistrarea raportului PIR, iar în cazul bagajului întârziat, pasagerul este obligat să depună o plângere în scris în termen de 21 (douăzeci și unu) zile de la înregistrarea raportului PIR.

18.1.2. În cazul în care se observă orice tip de deteriorare, pasagerii sunt obligați să solicite o copie a raportului PIR, care este completat de un angajat al departamentului Lost & Found din aeroport, cu informațiile furnizate de pasager. PIR-ul nu este o reclamație oficială, fiind un document intern al companiei aeriene/companiei de handling utilizat pentru identificarea bagajelor. Pasagerul trebuie să atașeze PIR la reclamația făcută în conformitate cu articolul de mai sus, pentru ca aceasta să fie considerată valabilă.

18.1.3. Răspunderea companiei aeriene încetează în momentul în care bagajul înregistrat este plasat pe banda de bagaje, în aeroportul de sosire. Bees Airlines nu va fi responsabilă pentru bagajele identificate în mod greșit de către alți pasageri. Pasagerul care a identificat greșit bagajul este responsabil pentru toate costurile suportate atât de el, cât și de celălalt pasager. Autoritatea competentă pentru soluționarea acestor cazuri este Poliția din aeroportul de sosire.

18.1.4. Pentru a contacta Biroul Lost & Found al companiei Bees Airlines, pasagerul poate apela folosind datele de contact menționate în PIR. În cazul în care bagajul nu a fost recuperat în timpul menționat (maxim 5 zile), pasagerul poate contacta direct Bees Airlines.

18.2. Prescripția dreptului la acțiune

În conformitate cu Regulamentele Europene relevante, orice cerere de despăgubire sau compensație în conformitate cu Termenii și Condițiile de Călătorie trebuie depusă în termen de 2 (doi) ani de la data sosirii aeronavei sau de la data la care aeronava a fost programată să sosească. În acest caz, orice acțiune legală formulată după expirarea termenului menționat mai sus este considerată prescrisă.

18.3. Termen de primire și răspuns la reclamații

Dacă pasagerul are nemulțumiri cu privire la serviciile Bees Airlines, acesta poate să depună o cerere/ reclamație la operatorul aerian prin completarea formularul disponibil pe site-ul web și trimiterea un email la adresa EMAIL sau expediată sub formă scrisă la adresa de mai jos: Bees Airlines, Sos. Bucuresti-Ploiesti 172-176S, București, România.

Compania aeriană are obligația să răspundă la eventuale reclamații (la care se vor atașa toate documentele/ dovezile necesare) în termen de 60 de zile de la primire.

Capitolul 19. Servicii suplimentare oferite de transportator

19.1 Îmbarcarea prioritară

Îmbarcarea cu prioritate este un serviciu care permite pasagerilor să aibă prioritate la îmbarcarea în avion.

Prin achiziționarea acestui serviciu, clienții se vor urca în avion înaintea pasagerilor care nu au achiziționat acest serviciu.

Serviciul poate fi achiziționat contra unei taxe, în timpul procesului de rezervare sau ulterior, în secțiunea "My Booking", prin intermediul Serviciului Call Center, de la agențiile de turism partenere sau de la aeroport.

19.2 Serviciul flexibil

Serviciul Flexibil permite clienților să-și schimbe data zborului pentru oricare altă dată disponibilă fără a plăti taxa pentru schimbarea datei. Orice diferențe de tarif între zborul inițial și noul zbor vor fi achitate de către client. Dacă tariful noului zbor este mai mic decât tariful inițial cumpărat, nu se va aplica rambursarea diferenței.

Acest serviciu permite o singură schimbare de dată per zbor, orice alte modificări vor fi plătite conform taxelor specificate în regulile tarifare.

Serviciul poate fi achiziționat contra unei taxe, în timpul procesului de rezervare sau ulterior, în secțiunea "My Booking", prin intermediul Serviciului Call Center, de la agențiile de turism partenere sau de la aeroport.

Capitolul 20. Aranjamente pentru servicii suplimentare

În baza contractului de transport și a condițiilor contractuale între pasager si Bees Airlines, compania se obligă să asigure pasagerului apă și mâncare, la cerere sau dacă acestea au fost rezervate și plătite în prealabil. Dacă compania aeriană decide pentru și în numele pasagerului cu o terță parte să furnizeze serviciile sale, altele decât transportul aerian, sau dacă Bees Airlines emite un bilet sau un voucher care are legătură cu transportul sau serviciile (altele decât transportul aerian) furnizate de o terță parte, cum ar fi rezervări la hotel, închirieri auto, acces la lounge, în efectuarea acestuia Bees Airlines acționează exclusiv ca agent al pasagerilor. Accesul la lounge și serviciile de asigurare sunt disponibile numai la Aeroportul Internțional "Henri Coandă" București (OTP) și trebuie să fie achiziționate cu cel puțin 48 de ore înainte de zbor. accesul la lounge este limitat la 4 ore și doar pentru zborurile internaționale.

În acest caz se vor aplica termenii si condițiile terței părți. Compania aeriană va fi responsabilă față de dumneavoastră doar în cazul în care Bees Airlines este vinovată de neglijență în legătură cu încheierea unor astfel de aranjamente.

Capitolul 21. Clauzele finale

21.1. Interpretarea

Titlurile fiecărui articol din prezentele Condiții Generale de Transport sunt doar pentru conveniență și nu pot fi utilizate pentru interpretarea textului.

21.2. Valabilitatea prevederilor

Dacă una dintre prevederile Termenilor și Condițiilor de Călătorie a Bees Airlines este sau devine incompatibilă cu legea, inaplicabilă sau altfel invalidată, acești Termeni și Condiții ai Bees Airlines vor fi considerate nescrise, iar ilegalitatea și invaliditatea nu afectează nicio altă prevedere a Termenilor și Condițiilor de Călătorie a Bees Airlines

21.3. Modificări în condiții generale de transport

Compania Bees Airlines își rezervă dreptul de a modifica termenii si condițiile de călătorie, cu notificarea acestor modificări prin publicarea pe pagina sa web la sectiunea "Termeni și Condiții de Transport".

21.4. Alegerea legilor și jurisdicției

Acești Termeni și Condiții de Călătorie sunt guvernate de legea română. Orice neînțelegere între pasager și compania aeriană, în legătură cu sau derivând într-un fel sau altul dintr-un asemenea transport, va fi supus jurisdicției instanțelor competente în conformitate cu reglementările europene relevante.

21.5. Informații despre operator

Bees Airlines, în calitate de transportator aerian, își asumă responsabilitatea de a informa pasagerul, la momentul rezervării, cu privire la identitatea companiei aeriene care operează zborul, indiferent de modalitatea de achiziționare a biletului. Pasagerul are dreptul să inițieze o reclamație sau să solicite rambursări și compensații fie de la compania aeriană care operează zborul, fie de la compania aeriană contractantă. Pasagerul trebuie să verifice întotdeauna termenii și condițiile companiei aeriene care operează zborul. Zborurile publicate pe site-ul oficial sunt operate de Bees Airlines sau de compania identificată ca fiind compania aeriană în procesul de rezervare.

Utilizăm cookie-uri pentru a vă personaliza experiența pe site-ul nostru. Continuând să utilizați acest site, sunteți de acord cu politica noastră privind cookie-urile. Aflați mai multe